Datová analýza

19.02.2020

V dnešnej dobe veľmi často spomínané téma. Malé firmy ju stále podceňujú a nevenujú jej skoro žiadnu pozornosť a naproti tomu veľké firmy majú priamo celé oddelenia zamerané na spracovávanie dat a tvorbu reportingu.

Tu pre mňa nastává otázka, prečo malé a stredné firmy nevyužívajú dostatočne vo svojom podnikaní možnosti spracovávania informácií? Veď hlavne pomocou informácií o typológii alebo segmente klientov by dokázali správne zacieliť reklamu a získať tak viac zákazníkovi, zvýšiť tak svoje tržby. Alebo vďaka optimalizácii a analýze produktového portfólia vidia vývoj svojich produktov, vedia optimalizovať skladové zásoby, či znížiť nákladovosť na držanie zásob. Z dat sa dá zistiť mnoho ďalších informácií, len im treba vedieť porozumieť, správne ich interpretovať a zobraziť do výsledných grafov či tabuliek.

Robila som si menší výzkum a zistila som, že je viac dovodov prečo malé a stredné firmy tejto problematike nevenujú takú pozornosť. Nižšie uvediem v bodoch pár príkladov.

  • považujú to za bezvýznamné, či v ich podnikání nepotrebné 
  • nemajú na to dostatok času
  • tvrdia, že sú malá firma na to, aby bolo pre nich potrebné data analyzovať, že to nepotrebujú
  • nerozumejú tomu a na základe svojej neznalosti to vlastne nechcú a nepotrebujú

Nič z vyššie popísaného pre mňa nie je adektávny dovod, aby firmy datovú analýzu nepoužívali. 

V dnešnej rýchlej dobe je potrebné pokial chcú firmy rásť a získavať na trhu konkurenčnú výhodu aby boli flexibilné. Tu si pod pojmom flexibilita predstavujem, aby vedeli dostatočne vyťažiť a efektívne používat data, ktoré maju k dispozícii. Tlak na Business Intelligence a datovú analýzu rastie, nemala by sa podceňovať.

V oblasti datovej analýzy je aktuálne významným trendom ich zajištovanie, zhodnocovanie a následná vizualizácia. Okrem analýzy historických dat má dnes veľký potenciál pre firmy posudzovať a analyzovať data v "reálnom čase", toto prináša firmám potenciál pre zvýšenie zisku. Cieľom datovej analýzy je taktiež zvýšenie efektivity a zníženie nákladov. Nedávno bolo v jednom článku o podnikovej informatike písané, že rok 2020 bude rokom znižovania provoznej efektivity. Toto všetko sa dá pokryť analýzou dát.

Našim cieľom je zabezpečiť a poskytnúť firmám a podnikateľom dostatočnú informovanosť o tejto problematike a jej význame v dnešnej dobe. 

Pokiaľ sa chcete rozhodovať na základe dat a nie pocitov obraťte sa na nás. Dokážeme Vám zabezpečiť a poskytnúť služby pre Váš budúci rozvoj, zvýšenie zisku, vačšiu flexibilitu a ušetríme Váš čas.

Ak patríte medzi tých, ktorí to nepovažujú za potrebné pre ich firmu, či nemajú dostatok času alebo si myslia, že sú na to malá firma, aby pracovali s datovou analýzou, či tomu nerozumejú, skúste zmeniť svoj postoj a obrátiť sa na nás, radi Vám ukážeme na konkrétnych príkladoch z Vašej spoločnosti aké možnosti datová analýza a reporting prinesie práve Vám!


Zuzana