Na čo sa zamerať pri analýze produktového portfólia?

27.02.2020

Na začiatku by som uviedla, čo si pod pojmom produkt môžeme predstaviť. Môže sa jednať o konkrétny výrobok, zákazku, poskytovanú službu. Prakticky všetko, čo môžeme ponúknuť k získaniu, spotrebe či používaniu a uspokojí zákazníkové protreby a priania. V prípade našej firmy sa jedná o službu, napríklad zpracovávanie analýz v excelu, vytváranie reportov a vizualizácií alebo poskytovanie konzultácií. 

Pre firmu je táto analýza kľúčová pre dosahovanie zisku. Predstavuje hlavný tok peňazí do firmy a keďže je cieľom každej organizácie dosahovať čo najvyšší zisk, je potrebné venovať tejto oblasti dostatok pozornosti. Je potrebné byť informovaný o postavení na trhu a o vývoji produktového portfólia. Je taktiež potrebné neustále hľadať vhodné riešenia a opatrenia pre udržanie pozície na trhu, zvyšovanie ziskovosti, efektivity či stanoveniu predajnej stratégie. Toto všetko dosiahneme práve pomocou vypracovania pravidelných analýz produktového portfólia. Analýza produktového portfólia stanoví firme či správne identifikovala požiadavky zákazníka, či správne stanovuje náklady produktu a taktiež či venuje dostatočnú pozornosť reklame a propagácii produktov.

Prvou analýzou, ktorú uvediem je pohľad na ziskovosť. Nižšie som zobrazila dva príklady vizualizácie, kde môžeme vidieť rôzne pohľady na zobrazenie ziskovosti podľa hlavných produktových skupín firmy (jedná sa o príklad, uvedené hodnoty a datá nie sú skutočné).

Pomocou tržieb (ziskovosť) som zobrazila produkty od najviac ziskových po najmenej a dala som do porovnania s počtom predaných kusov.

Druhý pohľad na ziskovosť je zobrazený ako percentuálne vyjadrenie čistého zisku jednotlivých produktových skupín voči predaným kusom.

Keď rozdelíme tento graf do 4 skupín podľa matice HOPW, môžeme na základe toho stanoviť významnosť jednotlivých produktov pre firmu.

1.    Vysoká ziskovosť pri malom predanom množstve

Napríklad novinky, alebo produkty pre úzky okruh zákazníkov. U tohto typu produktov by sa mala firma snažiť dostať ho do skupiny 2

2.    Vysoká ziskovosť pri veľkom predanom množství

Jedná sa o najlepšie produkty pre firmu. Je tu najväčšia možnosť ohroziť ziskovosť konkurenciou

3.    Nižšia ziskovosť, ale veľké predané množstvo

Produkty, ktoré tvoria najväčšie percento predaja spoločnosti. Majú najväčší okruh zákazníkov. Môžu často tvoriť firme stabilný zisk

4.    Nízka ziskovosť a nízke predané množstvo

Neúspešné produkty, produkty nezaujímavé pre zákazníka. Snaha je tieto produkty minimalizovať alebo vôbec nepredávať. Existujú aj výnimky. V takom prípade je potrebné aby firma podrobnejšie analyzovala potrebu a zaradenie v tejto skupine


Druhou analýzou, ktorú by som rada spomenula pri zameraní sa na produkt, je analýza tržného potenciálu. Niekedy môžeme hovoriť aj o analýze životného cyklu produktu na trhu. Jedná sa o BCG maticu, ktorá taktiež rozdeluje produkty do 4 skupín, ale narozdiel od predchádzajúcej matice, tu vstupuje do porovnania tržný podiel produktu a jeho tempo rastu. Táto matica je pre firmu veľmi praktická a jednoduchá a pokiaľ ju dokáže firma správne stanoviť a použiť, dokáže z nej analyzovať postavenie produktov na trhu a pomocť v strategickom rozhodovaní firmy.

Malý tržný podiel, ale vysoké tempo rastu (Otáznik)

  • Taktiež sem spadajú rovnaké produkty ako v analýze ziskovosti a to predovšetkým novinky a inovácie.

Vysoký tržný podiel a vysoké tempo rastu (Hviezdy)

  • Patria sem produkty, ktoré zákazník pozná, ale aj napriek tomu má o ne stále záujem a produkty a služby majú neustále potenciál k rastu

Vysoký tržný podiel a nízke tempo rastu (Dojné kravy)

  • Pre firmu tvorba najvyšších ziskov
  • Produkty veľmi známe so stabilným tempom rastu
  • Nízky tržný podiel a nízke tempo rastu (Biedni psi)
  • Produkty, ktoré stratili pozíciu na trhu, není o ne záujem u zákazníka


Pokiaľ chce byť firma zisková a prosperujúca, malo by byť jej produktové portfólio diverzifikované a obsahovať výrobky a služby s rôznym tempom rastu a odlišným tržným podielom.

Všetky tieto nástroje sú veľmi praktické a dôležité pri analyzovaní produktového portfólia. Je ale potrebné správne ich nastaviť, zpracovať a vyhodnotiť. 

Našim cieľom je firmám poskytnúť a zabezpečiť služby pre správne rozhodovanie a zvýšenie zisku pomocou zabezpečenia kompletnej analýzy produktového portfólia.

Budeme radi keď sa v prípade záujmu na nás obrátite a my Vám budeme môcť v tejto oblasti pomôcť.

Zuzana