Naše služby
Naše IT znalosti spojíme s potřebou Vašeho businessu

Podniková analýza

Součástí úspěšného businessu je analýza klíčových firemních pilířů. Pomůže Vám poznat Vaše zákazníky, trh, produkty, finanční situaci firmy a správně se tak rozhodovat. Podniková anlazýva Vám také pomůže zvolit správnou marketingovou strategii. Tato služba zahrňuje široké množství činností.

Analýza dle produktů a služeb. Na začátku se zaměřujeme na rozsáhlou datovou analýzu a na jeji základe vznikne nástroj pro systémové řízení produktového portfólia, který je napojen na hlavní ukazatele výkonnosti firmy. Následně se klient pomocí nástroje rozhoduje a vytváří proces řízení.

Analýza zákazníků. Na začátku se zaměříme na klienta a poté na jeho zákazníky a provedeme datovou analýzu historických ukazatelů klientů, jejich nákupů a vytvoříme sofistikovaný model portfólia zákazniků pro účely zacílení reklamy, marketingovou strategii, úpravu nebo tvorbu webových stránek.

U finanční analýzy se zaměrujeme především na analýzu finančních výsledků společnosti, která slouží k stanovení stavu finančního zdraví podniku a k rozhodování. S klientem vybereme na začátku vhodné ukazatele s účetních výkazů společnosti. U získaných dat následně analyzujeme trendy a vývoj, porovnáváme data, stanovujeme vztahy mezi nimi a vypočteme poměrové ukazatele. 


Reporting/Controlling

Reporting a controlling jsou nástroje pro správne řízení a efektivní fungování firmy. Jejich výsledkem jsou podklady pro rozhodování.

Důležité je správne nastavit reporty, aby byly efektivní a vypovídající. Tomu předchází proces analyzování a zpracování podkladů a dostupných informací. 

S klientem na první konzultaci stanovujeme, místa kde zcela chybí nebo je nedostatečne vypracován reporting a controlling. Následně se zaměrujeme na data a systémy, které má klient k dispozici. Spadá zde jak kontrola, analýza dat, tak jejich napojení a zpracování do výsledných reportů. 

Vypracováváme reporty na již existující platformě klienta, pokud již má fungující nástroj pro reporting. Pokud klient nedisponuje žádným nástrojem, reporty vypracováváme na platformě MS Office nebo Power BI.